Turkish Canadian Society

                                                                                                   of Edmonton 

Financial Reports (Finansal Raporlar)

Since 2014 Turkish Canadian Society has been taking incremental steps to provide a more transparent account of our Society's Financial Reports. 2016-2017 Board has decided to publish all financial reports (a comparative analysis for 8 years) pıublicly. These reports include our official 2016 financal performance in the last column. After 7 years of continuous loss 2016 is the first year our society has ended the year with more money than it started in the bank. See the links on the right for summary financial reports, and also for a detailed event by event, function by function summary of our finances.


2014 yılında Kayyum Heyeti tarafından yeniden dernek statüsü kazandırılan derneğimiz, o yıldan bugüne her geçen gün daha şeffaf bir finansal raporlama sistemi kurmaya çalışmaktadır. 2016-2017 Yönetim Kurulu olarak son 8 yılın karşılaştırmalı bir analizini bu sayfalardan tüm Türk camiası ile paylaşmaya karar verdik. Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının son sütunu görev yaptığımız 2016 yılı mali yılının sonuçlarını göstermektedir. Son 8 yılın yedisinde başladığından az para ile seneyi tamamlayan derneğimiz, 2016 yılında ilk defa yılı artıda kapatmıştır. Sağdaki linklerden özet finansal tablolarla, 2016 yılı için hazırladığımız detaylı konu-konu ve etkinlik bazında olan hesap detaylarımızı görebilirsiniz.


For questions please email (Sorularınız için lütfen eposta gönderin):

Contact us (Bize Ulaşın)

Address: 15450 105 Ave. T5P 0T7 Edmonton, Alberta

Phone: +1 (780) 425-9771

Email: turkishcanadians.edmonton@gmail.com

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management