Turkish Canadian Society

                                                                                                   of Edmonton 

About TCS


Turkish Canadian Society of Edmonton (TCS) was officially established in 1976 by a small number of Edmontonians of Turkish descent and their friends. Its original mission was to promote Turkey, Turkish culture and history to all Albertans. In time, as new immigrants arrived helping new immigrants and their families to successfully integrate in their new homeland became a supplementary mission for TCS. 


Today, TCS organizes both cultural, religious and educational activities at its Community Centre. While those arriving from Turkey have become quite diverse over the years, and some of them started their own organizations, TCS strives to be the confederating entity in Edmonton, bringing all the representatives from different religious, ethnic or socio-economical background in unity for a variety of activities and services. History

Here's a summary of how TCS was established as described on the 2001 issue of Merhaba Magazine in an interview with Ms. Kahyalıoğlu (one of the founding members of the Society):


It all started when the Kahyalıoğlu family moved to Edmonton in 1967. There were only 3-5 Turkish families in Edmonton then. Having moved to Edmonton from a large Turkish Community, they were quite disappointed in Edmonton, which was more like a very small town in those days. They even thought of moving back. Then they started helping all the new families arriving in Edmonton, so they wouldn't go through the same hassles Kahyalıoğlu's went through. Years passed, the Turkish community in Edmonton started growing, and they forgot their woes of loneliness. One day, they received a letter from the Government of Alberta, congratulating them for their efforts in helping the Turkish Community, and informing them that they have been selected to "preside" the Turkish Community, and tasked to establish a formal Turkish Society. The letter concluded with wishes for success and expressed desire to get updates soon. 


Ms. Kahyalıoğlu told all her friends about this letter, many ideas floated but they couldn't agree on a form of action initially. As time passed, the Kahyalıoğlu family started receiving formal invitations from the Government of Alberta to attend special events. As they attended these events they gathered information while continuing to inform people around them about Turkey and the Turkish Community in town. As the Turkish Community in town grew even further, Ms. Kahyalıoğlu and Dr. Talibi had a conversation and decided that it was time to formally establish the Turkish Canadian Society of Edmonton. The first meetings of the society were held at Dr. Talibi's practice and the founding Board Members were selected. They were Tarık Karslı, Sudi Kocaoğlu, Melahat Kahyalıoğlu, Dr. Talip Talibi, and Ahmet Çetin. An office above Dr. Talibi's practice was rented and they organized the very first event for their Turkish and Canadian friends there.


Ms. Kahyalıoğlu stated: "We were very happy. It is with the efforts and devotion of all the Turks living in Edmonton that this Society achieved what it has achieved today. I am sure they will continue to devote their time in the future."


TCS Hakkında


Turkish Canadian Society of Edmonton (TCS) az sayıda Türk kökenli Edmontonlular ve onların arkadaşları tarafından 1976 yılında resmen kurulmuştur. İlk kurulduğunda amacı Turkiye, Türk kültürü ve tarihini Alberta'lılara tanıtmak olan derneğimiz, ilerki yıllarda kente taşınan göçmenlerin sayısının da artmasıyla yeni gelenlere yardımcı olmak ve onların taşındıkları bu yeni ülkeye daha kolay adapte olabilmeleri için yardımcı olmayı da ikincil bir amaç edinmiştir. 


Bugün TCS, sahip olduğu dernek binasında çeşitli kültürel, eğitimsel ve dini etkinlikler düzenlemektedir. Yıllar geçtikçe Edmonton'a Türkiye'den gelen göçmenlerin arasındaki çeşitlilik arttıkça bazı gruplar kendi dernek ve kurumlarını oluştursalar da, TCS Edmonton'daki tüm etnik, dini, ve sosyo-ekonomik grupları biraraya getiren, halkımızın kaynaşmasını sağlayan birleştirici bir kurum olmaya çaba göstermeye devam edecektir.Tarihçe

Derneğin eski başkanlarından Melahat Kahyaoğlu ile 2001 yılında Merhaba Dergisi tarafinda yapılan bir söyleşide belirtildiği üzere derneğimizin kuruluş hikayesi şöyledir:


Herşey 1967 yılında Berlin’de AEG firmasında karı koca tercüman olarak çalışmakta olan Kahyaoğlu ailesinin Edmonton’a göçmen gelmesiyle başlamış.

O zamanlar Edmonton’da sadece 3-5 Türk ailesi varmış. Büyük bir Türk toplumundan gelip o zamanlar köy gibi bir yer olan Edmonton’da yaşamaya başlayan Kahyaoğlular bu duruma çok sıkılmışlar. Geriye dönmeyi bile duşünmüşler. Sonra kendi çektikleri sıkıntıya düşmesinler diye her yeni gelen Türk aileye yardım etmeye başlamışlar. Böylece seneler geçmiş, yalnızlıklarını unutmuşlar ve toplumları kalabalıklaşmış. Derken bir gün Alberta Hukümeti’nden bir mektup almışlar. Mektupta “Sizi vatandaşlarınıza yaptığınız yardımlardan dolayı tebrik ediyoruz ve sizi Türk Cemiyeti Başkanı seçtiğimizi bildirmek istiyoruz. Cemiyeti kurma görevini size veriyoruz. En kısa zamanda haberlerinizi bekliyoruz ve muvaffakiyetlerini diliyoruz” deniliyormuş.


Melahat Hanım bu mektuptan herkese bahsetmiş, çeşitli fikirler belirtilmiş ama ortak bir karara varılmamış. Zaman geçmiş ve Kahyalıoğlu çifti hükümetten resmi toplantılar için davetiyeler almaya başlamış. Kahyalıoğlu çifti bu davetlere katılıp malumatlar almışlar ve çevrelerini Türk toplumu ve Türkiye hakkında bilgilendirmişler. Zaman geçtikte daha da kalabalık bir toplum haline gelmişler ve bir gün Melahat Hanım’la Dr. Talip Bey bu konuda konuşurlarken derneği artık resmen kurmanın vaktinin geldiğine karar vermişler. Dr. Talip Bey’in muayenehanesinin salonunda hep beraber toplanılmış ve kurucu üyeler seçilmiş: Tarık Karslı, Sudi Kocaoğlu, Melahat Kahyalıoğlu, Dr. Talip Talibi ve Ahmet Çetin. Sonra Dr. Talip Bey’in muayenehanesinin üst katındakı daireyi kiralayıp Türk ve ecnebi dostlarına bir parti vermişler.


Şöyleşinin sonunda Melahat HanımTCS'in kuruluş hikayesini şöyle bitiriyor: “Hepimiz çok mutluyduk. Edmonton’lu bütün Türk vatandaşların çeşitli fedakarlıklarları, çalışmaları ile bugünkü duruma gelen cemiyetimizde az veya çok hepimizin emeği vardır ve bundan sonra da olacağına eminim.”
Contact us (Bize Ulaşın)

Address: 15450 105 Ave. T5P 0T7 Edmonton, Alberta

Phone: +1 (780) 425-9771

Email: turkishcanadians.edmonton@gmail.com

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management